نایب رییس شورای اسلامی شهر آمل :

انتقاد های سازنده شورای شهر را قوی تر می کند


نایب رییس شورای اسلامی شهر آمل ، با اشاره به اینکه هرچه انتقاد های سازنده بیشتر باشد ، شورای شهر قوی تر خواهد شد ، اظهار داشت : نقص و کاستی های موجود باید عنوان شوند .

مسعود تسلیمی در نشست خبری جشنواره تی تی که از سوی شهرداری ، شورای اسلامی شهر و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به اتفاق تعدادی از خبرنگاران این شهر برگزار شد ؛ گفت : شورای شهر و شهرداری هیچگونه بودجه ای از سوی دولت دریافت نمی کند .

وی با اشاره به اینکه نام گذاری سال 93 به نام فرهنگ و اقتصاد همراه با عزم ملی و مدیریت جهانی که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مشخص شده است ، بیان داشت : مسئولین ادارات و نهاد های مختلف با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های خود ملزم هستند در این راه قدم بردارند .

نایب رییس شورای اسلامی شهر آمل افزود : رمز برونرفت از وضعیت اقتصادی و فرهنگی موجود این است که تمامی نهادهای موجود در کشور ، دارای روحیه همکاری باشند .

تسلیمی با اشاره به اینکه برای نخستین بار در راستای برگزاری جشنواره تی تی توسط شورای شهر آمل بودجه گذاری شد ، اظهار داشت : شورای شهر متولی اجرای این قبیل جشن ها نیست و سازمان های دیگر نیز باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند .

وی همچنین با بیان اینکه اطلاع رسانی هایی در راستای برگزاری  جشنواره تی تی به وسیله نصب بنر هایی در سطح شهر صورت گرفته است ، گفت : این نوع اطلاع رسانی ها اگر به تنهایی توسط شورای شهر انجام گیرد ، کافی نیست .

نایب رییس شورای اسلامی شهر آمل در پایان سخنانش با بیان اینکه جشنواره تی تی باید در استان مازندران انعکاس خوبی داشته باشد ، اظهار داشت :  برگزاری جشنواره تی تی سال آینده باید به صورت استانی انجام پذیرد .