03h7qn0zjfk906fkcjm.jpg


رییس تعزیرات حکومتی شهرستان نور و محمودآباد خبر داد :

محتکرا ن نور و محمودآباد در امان نخواهند بود

رییس تعزیرات حکومتی نور و محمودآباد با اعلام این مطلب افزود : اداره قضایی تعزیرات حکومتی نور و محمودآباد طی بازدید مشترک و با حکم ورود به منزل در یکی از انبارهای واقع در یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان محمودآباد ، تعداد زیادی از انواع و اقسام لوازم خانگی را کشف و ضبط کرد .

به گزارش خبرنگار اقتصاد پویا آمل علی اکبر قاسمی گفت : این لوازم خانگی به قصد گرانفروشی و قیمت بیش از مصوب روی کالا ، کشف و ضبط گردید و با احضار متهم و تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و اجری تشریفات دادرسی منجر به صدور رای گردیده است .

وی با اعلام اینکه پرونده فوق از سوی اداره صنعت ، معدن و تجارت محمودآباد تشکیل شد ، اظهار داشت : علاوه بر الزام کالاهای احتکارشده ، در گزارش تنظیمی در پرونده به نرخ رسمی داخل شبکه به  مبلغ 000/000/98 میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم گردید .

قاسمی در پایان از مردم شریف نور و محمودآباد خواست در صورت برخورد با چنین مواردی صریحا با شماره 124 واحد بازرسی و نظارت بر کالا و خدمات محمودآباد تماس حاصل نمایند تا در اسرع وقت با خاطیان برخورد قانونی بعمل آید .