پردیس فناوری دفاعی استان مازندران شهرستان آمل

پردیس فناوری دفاعی استان مازندران،شهرستان آمل به نمایندگی از مرکز نوآوران و همکاری های علمی شهید فهمیده ی استان مازندران ، با محوریت تیم های نخبگی ، هسته های فناور و شرکت های دانش بنیان پذیرای نخبگان ، نوآوران ، اساتید دانشگاه و شرکت های فعال در زمینه های پژوهشی و صنعتی می باشد . یحیی زاده با اعلام این مطلب افزود : پردیس فناوری دفاعی استان مازندران ، شهرستان آمل که در مهرماه سال 1390 با حمایت های بی دریغ فرماندار ، شورای شهر ، شهرداری و دیگر مدیران حوزه شهری و نیز جمعی از نخبگان شهرستان به منظور رفع گلوگاه های فناورانه استان و کشور شروع به فعالیت نموده است . ایشان ادامه دادند : پردیس آمل ، با هدف حمایت از شرکت های دانش بنیان در رشته های مورد نیاز صنایع مختلف تاکنون بالغ بر 50 شرکت را تحت پوشش قرار داده است و در نظر دارد با جذب فارغ التحصیلان و نخبگان دانشگاهی در قالب شرکت های دانش بنیان در جهت ارتقای ارتباط مطلوب بین دانشگاه و صنعت گامی مهم بردارد.


پردیس فناوری دفاعی استان مازندران شهرستان آمل

پردیس فناوری دفاعی استان مازندران،شهرستان آمل به نمایندگی از مرکز نوآوران و همکاری های علمی شهید فهمیده ی استان مازندران ، با محوریت تیم های نخبگی ، هسته های فناور و شرکت های دانش بنیان پذیرای نخبگان ، نوآوران ، اساتید دانشگاه و شرکت های فعال در زمینه های پژوهشی و صنعتی می باشد . یحیی زاده با اعلام این مطلب افزود : پردیس فناوری دفاعی استان مازندران ، شهرستان آمل که در مهرماه سال 1390 با حمایت های بی دریغ فرماندار ، شورای شهر ، شهرداری و دیگر مدیران حوزه شهری و نیز جمعی از نخبگان شهرستان به منظور رفع گلوگاه های فناورانه استان و کشور شروع به فعالیت نموده است . ایشان ادامه دادند : پردیس آمل ، با هدف حمایت از شرکت های دانش بنیان در رشته های مورد نیاز صنایع مختلف تاکنون بالغ بر 50 شرکت را تحت پوشش قرار داده است و در نظر دارد با جذب فارغ التحصیلان و نخبگان دانشگاهی در قالب شرکت های دانش بنیان در جهت ارتقای ارتباط مطلوب بین دانشگاه و صنعت گامی مهم بردارد.

یحیی زاده با اشاره به علت انتخاب آمل جهت تأسیس پردیس ، گفت : به دلیل تعدد دانشگاه و مراکز پژوهشی در شهرستان آمل ، نخبه پرور بودن و فعالیت به عنوان قطب صنعتی استان و ارتباط نزدیک با پایتخت ، این شهرستان دارای پتانسیل مناسبی جهت رشد در زمینه های پژوهشی و صنعتی می باشد .

وی با اشاره به اهداف آینده پردیس گفت : در نظر داریم ضمن افزایش سطح خدمات با هدف تسهیل در فعالیت شرکت های تابعه ، کارگاه ها و آزمایشگاه های تخصصی را در آینده نزدیک راه اندازی نماییم .