امروز باخبر شدیم ننه لیلا از طرفداران دو آتیشه تیم استقلال در شهرستان آمل زندگی می کندبه دیدار