بعونک یا لطیف   

" نیکوکاری پس اندازی جاویدان است "  رسول اکرم(ص)

    یکبار دیگر فرصتی دست داد تا برای مددرسانی به درماندگان و بی نوایان و ایتام بشتابیم و در جشن نیکوکاری سرود مهر را زمزمه کنیم. جشن نیکوکاری بعنی پاشیدن عطر سخاوت و گره خوردن دلها و فشردن دستها چرا که جشن نیکوکاری در حقیقت ابراز عاطفه و محبت نوشداروی هستی محرومان و آرام بخش قلوب آزرده بی پناهان است.

به سنت سالهای قبل روز 17 اسفند روز برپائی جشن نیکوکاری بصورت ملی است و خدمتگذاران مردم در نهاد امداد امام آماده دریافت هدایای نقدی و غیر نقدی مردم خداجوی برای مددرسانی به محرومین واقعی هستند.

    شما مسؤول و یا کارشناس محترم روابط عمومی سازمان , خبرنگارو یا اصحاب رسانه می توانید در محیط کاری خودتان منشأ خیر باشید و برای این امر مهم و خداپسندانه پیش قدم شوید و عزم همکارانتان را برای این کار همراه نمائید.

کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مازندران آماده دریافت هدایای نقدی و غیر نقدی شما می باشد.